Įstojimo sąlygos

Kandidatai į Asociacijos narius turi:

1. Parašyti prašymą Asociacijos vykdomajam direktoriui (pagal tipinę formą - gausite ją parašę mums elektroniniu paštu info@sazininga-bankininkyste.lt);

Prašyme kandidatas įsipareigoja laikytis Asociacijos įstatų.

2. Sumokėti stojamąjį mokestį.

Šiuo metu stojamasis mokestis sudaro 350 litų. Esant ypatingoms aplinkybėms, Asociacijos Taryba turi teisę pagal stojančiojo pareikštą argumentuotą prašymą, įvertinus kandidato finansinę būklę, stojamąjį mokestį sumažinti.

Juridiniai asmenys, norėdami tapti Asociacijos nariais, taip pat turi pateikti registracijos Juridinių asmenų registre kopiją.