Mūsų tikslai

Asociacijos tikslai yra:
- suburti tėvus (globėjus ir kt. asmenis), auginančius vaikus su negalia ir turinčius cerebrinį paralyžių, judėjimo aparato, kalbos, motorikos bei kitus vystymosi sutrikimus, vaikus su negalia ir turinčius cerebrinį paralyžių, judėjimo aparato, kalbos, motorikos bei kitus vystymosi sutrikimus;
- ginti narių moralines, atstovauti socialines, kultūrines, ekonomines teises, skatinti lygias galimybes, vadovautis lygių teisių, nediskriminavimo principu;
- kurti ir įgyvendinti neįgaliųjų sveikatinimo programas, reabilitaciją, socialinę integraciją, vykdyti neįgaliųjų užimtumą;
- koordinuoti narių veiklą, siekiant bendrų tikslų, įgyvendinant visapusišką dalyvavimą visuomeniniame gyvenime.